EU-direktivet om ekodesign (ErP)

Förordning för genomförande av EUs Direktiv för energirelaterade produkter (från september 2013)

Under de senaste åren har det utformats många olika europeiska bestämmelser på belysningsmarknaden om ekodesign för energirelaterade produkter (ErP). Omfattande förändringar, såsom den stegvisa utfasningen av glödlampan (EG 244/2009 och EG 859/2009) samt nya krav på lysrör och xenonlampor (EG 245/2009 och EG 347/2010) har haft en effekt på produktportföljen för tillverkare och i sista hand på kundens och konsumentens val.

Från 1 september 2013, för första gången någonsin, kommer minimikrav på energieffektivitet för riktade lampor (med minst 80 % av sitt totala ljusflöde i en kon av 120°) och LED-lampor (även LED-moduler) att träda i kraft (EU 1194/2012). Dessutom kommer energimärkningen för elektriska lampor att regleras på nytt och breddas i omfattning och kommer ha införas igen för armaturer från 1 mars 2014 (EU 874/2012).

Vad betyder det här för dig?

De nya reglerna gäller i praktiken på två områden: Energieffektiviteten och kvaliteten på själva produkterna samt märkkraven på dess förpackningar. För samtliga ljuskällor betyder detta ett minimikrav på prestanda – vilket OSRAM använder som skäl till att omarbeta och utöka produktutbudet för att på ett lämpligt sätt kunna erbjuda 100 % ErP-kompatibla ersättningsprodukter (energirelaterade produkter se nedan) inom olika tekniker. Följande schema ger en översikt av de aktuella produkterna och deras respektive alternativ, uppdelade på produkter för konsumenter och professionella användare.

Internationella miljö- och klimatskyddsmål

Inom ramen för Kyotoprotokollet från 1997 har EU definierat en rad åtgärder för ekonomisk och hållbar resursanvändning.  Här hittar du viktig information om EU-direktiv 2009/125/EG om ekodesign för energirelaterade produkter (ErP). 

Informationskrav på förpackningen för energirelaterade produkter.

Syftet med förordning EU 874/2012 är att främja de mest effektiva produkterna genom att kräva att relevant information lämnas på förpackningen. Bland annat föreskrivs det att förpackning tydligt måste visa energiförbrukningen för ljuskällan.

ErP-regelverk för belysning för speciella ändamål

Belysning för speciella ändamål är i huvudsak designade för applikationer såsom trafiksignaler, terrariebelysning och hushållsapparater och som tydligt anges som sådana i den åtföljande produktinformationen. Denna typ av belysning omfattas inte av direktivets krav.

Effektivitetskrav för hembelysning

En stegvis utfasning av energislösande ljuskällor för hemmabruk anges också i förordning EC 244/2009. Den femte etappen av förordningen trädde i kraft den 1 september 2013.

© 2017, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
LED Floater Headline