LEDset2 interface: utvecklad för att ansluta

LEDset2 garanterar optimal effektivitet, hög tillförlitlighet och minskade kostnader inom LED-system.
27.03.2014
Applikationsområde:  ej specificerad
Teknologi:  Elektroniskt styrdon, LED-moduler
Målgrupp:  Arkitekt, Elektriker, Industripartner, Armaturtillverkare

LEDset2 interface: utvecklad för att ansluta

Med LEDset2 interface skapar OSRAM en ny väg mot att standardisera kommunikation mellan LED-styrenheter och LED-moduler. LEDset2 garanterar optimal effektivitet, hög tillförlitlighet och minskade kostnader inom LED-system. Med licensiering och en partnerskapsmodell, gör OSRAM så att även andra företag kan utnyttja sin teknik och logotyp.

Gränssnittet är utvecklat av OSRAM och möjliggör kommunikation mellan olika LED-styrenheter och modultyper och minskar därmed kostnaden för armaturtillverkare och installatörer i form av mindre komponenter och logistik. Fram tills nu har komponenter från specifika tillverkare behövts speciellt för att matchas ihop. Tack vare LEDset2 detta är inte längre fallet, och enskilda komponenter kan nu enkelt sammankopplas och drivas.

Att uppnå gemensam framgång med starka partners

En partnerskapsmodell från OSRAM ger andra företag möjlighet att använda tekniken och logotypen för LEDset2 interface.
"Branschen har letat efter en standardisering i gränssnittet mellan LED-don och LED-moduler som inte täcks i Zhaga." sa Geert van der Meer, CEO för Business Unit Light Engines & Controls på OSRAM. "Vårt LEDset2 initiativ tillgodoser ett starkt behov, vilket också understryks av det snabba deltagandet med branschpartners".

Samma perspektiv delas av Early Bird LEDset2 Partners:

Thomas Patzelt, VD för BAG elektronik Group: "Vi tror på nödvändigheten av ett gemensamt elektriskt gränssnitt mellan LED-don och LED-moduler: LEDset2 programmet matchar helt vår vision och det blir en pelare till BAG produktportfölj för LED-don".

Mr Juergen Bergmann, marknadschef på BJB: "Vi välkomnar LEDset2 partnerskapsprogram, som syftar till att ett standardiserat elektriskt gränssnitt mellan LED-don och LED-moduler med Set'n'Drive komponenter. BJB erbjuder tillbehör och de automatiserade tillverkningstekniker som stöder LEDset2. "

Ett konkret intresse för LEDset2 initiativet har även visats av ROAL Electronics SpA, som utvärderar möjligheten att i framtiden införa konceptet med LEDset2 teknik i sin LED-donsportfölj.

Lär känna LEDset2 programmets omfattning och det stora spektrum av fördelar som erbjuds

LEDset2 gränssnittsspecifikation har som mål att representera basen av standardisering av det elektriska gränssnittet mellan LED-drivdon och LED-moduler. LEDset2 programmet omfattar, men är ej begränsat till, det allra senaste svaret från Zhaga Consortium om marknadens behov av oberoende utbytbara LED-moduler och drivdon.

OSRAM RSS
Nyhetsflöde

© 2017, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
LED Floater Headline