OSRAM Projects & Solutions

Belysningsprojekt och energieffektiv belysningsoptimering

OSRAM Projects & Solutions (PJS) genomför kompletta belysningsprojekt och erbjuder även konsultationer och modernisering av befintliga ineffektiva belysningssystem - så kallad "energieffektiv belysningssystemoptimering".

I samarbete med våra kunder utvecklar vi ljuslösningar av högsta tekniska kvalitet och design. Alla tänkbara och relevanta ekonomiska och ekologiska aspekter tas i beaktande. Detta ger våra kunder och samarbetspartners möjligheten att dra nytta av vår mångsidiga och tvärvetenskaplig tekniska expertis (arkitektur, fysik, maskinteknik, design, energioptimering, affärer och marknadsföring) samt vår mångåriga erfarenhet inom alla aspekter av belysning och vår ledande roll inom området teknik.

Ljusdesign

Enastående applikationer för belysning inom området kontorsbelysning, arkitektur, konst och evenemang, utställningar och museer, butiker, idrottsarenor och lampdesign.

Energieffektiv belysningsoptimering

Energieffektiv belysningsoptimering av OSRAM som en partner för energianalys. För företag och samhälle. I fokus: Analys, optimeringsbegrepp samt installation av effektiva och kostnadsbesparande och långlivade belysningssystem.

Hållbarhet hos OSRAM

LED - innovativt, effektivt, flexibelt

Energirevi-
sionsprojekt

OSRAM Fallstudier

Enastående referensinstallationer i hela världen
© 2017, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
LED Floater Headline