LED-strålkastare

Ny fordonsbelysning revolutionerar trafiksäkerheten

Smarta Pixel-strålkastare

Hur löper körbanan, hur snabbt kör bilen, finns det mötande trafik, och hur långt är avståndet mellan bilen och andra fordon? I ett forskningsprojekt under de senaste tre åren har en smart, högupplöst strålkastare skapats som redan nu kan analysera kör- och väderförhållanden kontinuerligt. Detta tar adaptiv framåtriktad belysning till en helt ny nivå.

Som övergripande ansvarig och som en del av en forskningsallians har OSRAM framgångsrikt utvecklat grunden för smarta LED-strålkastare med hög upplösning. Demonstrationsmodellen har utvecklats i samarbete med projektpartnerna Daimler, Fraunhofer, Hella och Infineon, och samfinansierades av det tyska federala ministeriet för utbildning och forskning (BMBF).

Individuellt anpassningsbara smarta pixel-strålkastare för optimala ljusförhållanden

Båda strålkastarna har tre LED-ljuskällor med 1 024 individuellt styrbara ljuspunkter (pixlar) vardera. Det innebär att strålkastaren kan anpassas mycket exakt efter trafiksituationen, och för att kontinuerligt säkerställa optimala ljusförhållanden utan att blända andra förare.

Ljuset kan anpassas för att ta hänsyn till alla tänkbara kurvor längs vägen så att det inte blir några mörka områden i ytterkanten. Dessutom kan omgivningen analyseras med hjälp av sensorer i fordonet för att belysa mötande trafik. Detta gör det möjligt för föraren att se dessa fordon tydligare. Samtidigt lyser ljusstrålen inte i huvudhöjd på mötande förare, vilket innebär att de inte bländas. Som ett resultat av detta behöver sådana varierbara strålkastare inte längre dimmas på landsvägar.

Samma storlek på strålkastaren, högre upplösning

I den aktuella generationen av adaptiva strålkastare på marknaden installeras flera LED-komponenter sida vid sida och ovanpå varandra i strålkastarna. Elektroniska extrakomponenter krävs för att tända och släcka ljussegmenten.

Antalet segment är begränsat på grund av det begränsade utrymmet i strålkastaren. I det nya metoden är den elektroniska aktiveringen av LED:arna integrerad i chipet, vilket resulterar i en mycket högre upplösning, samtidigt som detta uppfyller de begränsade utrymmeskraven. LED-modulen är utrustad med ett elektriskt och termiskt gränssnitt som möjliggör direkt anslutning till fordonets elektronik.

Fördelar med innovationen

Vid höga hastigheter ökas ljusstrålens räckvidd automatiskt. Men i stadstrafik breddas ljusfördelningen vilket höjer säkerheten, eftersom områden utanför vägen, t.ex. trottoarer, då blir bättre belysta. Dessa funktioner implementeras helt elektroniskt utan mekanik. Ett bländningsfritt helljus ger föraren det bästa möjliga ljuset på natten, utan negativa effekter för andra trafikanter. För bilister är detta en klar fördel med avseende på uppfattning och ett viktigt bidrag till att minska risken för olyckor vid körning på natten.

Pressmeddelande: Ny fordonsbelysning revolutionerar trafiksäkerheten
 

BORTOM

I strålkastarljuset: µAFS

Stefan Grötsch, ingenjör på OSRAM Opto Semiconductors, berättar hur en ljus idé blev verklighet.

Ta reda på

Fakta om trafiksäkerhet

  • Olycksrisken är mycket högre än under dagen*
  • En tredjedel av alla dödsolyckor (i bilar) inträffar på natten*
  • Antalet dödsolyckor per kilometer är fyra gånger högre på natten*

Förbättrad belysningsteknik kan bidra till att förbättra trafiksäkerheten på natten