Sekretesspolicy

OSRAM:s datasekretessprinciper
För OSRAM är personuppgiftsskyddet en viktig del i verksamheten varför vi bedriver denna i överensstämmelse med gällande datasekretess- och datasäkerhetslagstiftning. Vi hoppas att nedanstående principer ska bidra till förståelse för vilka uppgifter OSRAM kan samla in, hur de används och skyddas och vilka vi kan lämna ut dem till.

Personuppgifter
OSRAM kommer inte att samla in några av dina personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) via våra webbplatser, såvida inte du frivilligt väljer att lämna ut dessa (t.ex. genom registrering eller enkät), lämnar ditt tillstånd till det, eller om det på annat sätt är tillåtet i gällande lagar och bestämmelser om skydd av dina personuppgifter.

Användningssyfte
När du lämnar ut dina personuppgifter till oss, använder vi dem normalt sett när vi svarar på en förfrågan, behandlar en beställning eller ger tillträde till särskilda uppgifter eller erbjudanden. I syfte att främja vårt förhållande till dig:

  • kan vi också lagra och bearbeta personuppgifter samt lämna ut dem till våra dotterbolag världen över för att bättre förstå dina verksamhetsbehov och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster, eller
  • kan vi (eller någon tredje part för vår räkning) också använda oss (sig) av personuppgifter för att kontakta dig om något erbjudande från OSRAM som kan tillgodose dina verksamhetsrelaterade behov, eller för att genomföra enkäter på nätet för att få större förståelse för våra kunders behov.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för att främja våra kontakter med dig (i synnerhet direktreklam eller marknadsundersökningar), kommer vi att respektera det. Vi varken säljer eller på annat sätt marknadsför dina personuppgifter till tredje part med undantag för våra dotterbolag.

Begränsningar
OSRAM samlar in, använder eller lämnar ut personuppgifter som du har tillhandahållit enbart för de syften som vi uppgett för dig, såvida inte sådant utlämnande:

  • innebär användning av personuppgifterna för något ytterligare syfte som har en direkt koppling till det ursprungliga syfte i vilket personuppgifterna samlades in,
  • krävs för att upprätta, förhandla och fullgöra ett avtal med dig,
  • krävs enligt lag eller av behöriga statliga eller rättsliga myndigheter,
  • behövs för att fastställa eller upprätthålla ett rättsligt yrkande eller svaromål,
  • behövs för att förhindra bedrägeri eller annan olaglig verksamhet, t.ex. uppsåtliga attacker mot OSRAM:s IT-system.

Kommunikations- eller användningsuppgifter
Genom att du använder telekomtjänster för att få tillträde till vår webbplats, genereras dina kommunikationsuppgifter (t.ex. IP-adress) eller användningsuppgifter (t.ex. uppgifter om början, slut och omfattning av respektive tillträde samt information om de telekomtjänster du har använt) på teknisk väg och skulle möjligtvis kunna kopplas till dina personuppgifter. Om det skulle föreligga ett tvingande behov, kommer insamling, bearbetning och användning av dina kommunikations- eller användningsuppgifter att göras och då i enlighet med gällande personuppgiftsskyddslagar.

Automatisk insamling av icke-personlig information
När du går in på våra webbplatser kan vi automatiskt (dvs. inte genom registrering) samla in icke-personlig information (t.ex. webbläsare och operativsystem som använts, domännamn på den webbplats du kom från, antal besök, genomsnittlig tid som du varit inne på platsen, hur många sidor du tittat på). Vi kan använda dessa uppgifter och lämna ut dem till våra dotterbolag världen över för att se hur pass attraktiva våra webbplatser är och för att förbättra funktion eller innehåll.

Website-Tracking

eTracker
Den här webbplatsen använder så kallad etracker-teknik (www.etracker.com) för att samla in uppgifter om besökarnas beteende. Uppgifterna samlas in anonymt för användning i marknadsföring och optimering. Alla besökaruppgifter sparas med ett anonymt användar-ID och kan användas för att sammanställa en användningsprofil. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras i besökarens lokala webbläsare. Det är möjligt att använda dessa cookies för att känna igen en besökares webbläsare. Uppgifterna som samlas in av etracker-tekniken kommer inte att användas för att bestämma webbplatsbesökarens identitet, och kommer inte att sammanställas med personuppgifter som rör den person som pseudonymen hänvisar till, om inte den berörda personen har godkänt detta separat. Insamling och lagring av uppgifter kan upphävas när som helst med avseende på framtida tjänster.
Neka insamling av uppgifter.

GoogleAnalytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies som är textfiler placerade på din dator och som underlättar analysen av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats kommer normalt att överföras till och lagras av Google på en server i USA. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom området för Europeiska Unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av webbplatsoperatören för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet samt tillhandahålla webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till användningen av webbplatser och användning av internet. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammankopplas med andra uppgifter som innehas av Google. Du kan förhindra att cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda webbplatsens hela funktionalitet. Vidare kan du förhindra att Google rapporterar om uppgifter som genereras av cookien angående din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), samt Googles behandling av dessa uppgifter genom att ladda ner och installera en plug-in till webbläsaren tillgänglig via följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Mer information om Googles användning av dina uppgifter på
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

"Cookies" - information som automatiskt lagras på din dator
När du är inne på någon av våra webbplatser kan vi lagra vissa uppgifter på din dator i form av en "cookie" för att automatiskt känna igen din PC nästa gång du besöker oss. Cookies kan vara till hjälp på många olika sätt, t.ex. så att vi kan skräddarsy en webbplats för att passa bättre för dina intressen eller för att lagra ditt lösenord så att du slipper skriva in det varje gång. Om du inte vill ha cookies måste du ställa in din webbläsare så att den raderar alla dessa från datorns hårddisk, blockerar dem eller

Barn
OSRAM kommer inte medvetet att samla in personuppgifter från barn utan föräldrarnas medgivande om så krävs enligt gällande lag. Vi kommer endast att använda eller lämna ut personuppgifter om barn i den mån lagen tillåter, för att enligt lokala lagar och bestämmelser utverka föräldrarnas medgivande, eller för att skydda ett barn. Vid definition av uttrycket "barn" i singular eller plural bör hänsyn tas till gällande lagar samt nationella och regionala kulturella seder och bruk.

Säkerhet
För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring samt mot obehörigt utlämnande eller tillgång, använder OSRAM sig av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Länkar till andra webbplatser
OSRAM:s webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. OSRAM ansvarar inte för sekretessprinciper eller innehåll på dessa webbplatser.

Frågor och kommentarer
OSRAM svarar på rimliga önskemål om att få tillgång till sina personuppgifter samt om att korrigera, ändra eller ta bort eventuella felaktigheter. Om du har frågor eller vill kommentera något som rör OSRAM:s datasekretessprinciper ber vi dig klicka på "Kontakt" och berätta om dina önskemål. Våra datasekretessprinciper utvecklas i takt med internet. Vi kommer att publicera ändringar i dessa principer på den här webbsidan. Besök sidan regelbundet för att hålla dig informerad.

Ladda ner: OSRAM Binding Corporate Rules