OSRAM Projekt & Lösningar

Belysningsprojekt och energieffektiv belysningsoptimering

OSRAM Projects & Solutions (PJS) genomför kompletta belysningsprojekt och erbjuder även konsultationer och modernisering av befintliga ineffektiva belysningssystem – så kallad ”energieffektiv belysningsoptimering”.

I samarbete med våra kunder utvecklar vi ljuslösningar av högsta tekniska kvalitet och design. Alla tänkbara och relevanta ekonomiska och ekologiska aspekter tas i beaktande. Detta ger våra kunder och samarbetspartners möjligheten att dra nytta av vår mångsidiga och tvärvetenskaplig tekniska expertis (arkitektur, fysik, maskinteknik, design, energioptimering, affärer och marknadsföring) samt vår mångåriga erfarenhet inom alla aspekter av belysning och vår ledande roll inom området teknik.

Nya OSLON® Square – General Lighting Monthly Review augusti 2016

Ljusdesign

Enastående applikationer för belysning inom området kontorsbelysning, arkitektur, konst och evenemang, utställningar och museer, butiker, idrottsarenor och lampdesign.

OSRAM Projekt & Lösningar: Ljusdesign
Nya OSLON® Square – General Lighting Monthly Review augusti 2016

Energieffektiv optimering av belysning

Energieffektiv belysningsoptimering av OSRAM som en partner för energianalys. För företag och samhälle. I fokus: Analys, optimeringsbegrepp samt installation av effektiva och kostnadsbesparande och långlivade belysningssystem.

OSRAM Projekt & Lösningar: Energieffektiv optimering av belysning