4ArXS HSD

Produktfördelar
  • Extra lång livslängd
Användningsområde
  • Underhållning
  • Arkitektoniskt

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får 4ArXS HSD-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Products

Sort by:
Produktnamn
Nominell watttal
Nominell märkspänning
Brinnspänning
Märkström
Lampspänning
Specifikationer
4ArXS HSD 150 W/UL/75
150,00 W 97,5 V 97 V 1,8 A 1,8 A
4ArXS HSD 200 W/60
200,00 W 65,0 V 70 V 3,1 A 3,1 A
4ArXS HSD 250 W/60
250,00 W 85,0 V 90 V 3 A 3,0 A
4ArXS HSD 575 W/72
575,00 W 88,0 V 88 V 7,2 A 7,2 A
4ArXS HSD 250 W/80
250,00 W 92,0 V 95 V 2,8 A 2,8 A

Nedladdningar

Specifikationer