Accessories for LED modules for backlighting and light advertising

BackLED CP G5 - Mounting profile
Användningsområde
 • Suitable for BA-TW-CP-G5, BA-XL-CP-G5, BA-L-CP-G5, BA-M-HO-CP-G5 , BA-M-CP-G5, BA-M-CP-G5-HF, BA-S-CP-G5

BackLED CP G5 - Mounting profile

Produktegenskaper
 • Overall length available 2 m
 • Compatible with BackLED G5 family
 • Suitable for BA-TW-CP-G5/BA-XL-CP-G5/ BA-L-CP-G5/BA-M-HO-CP-G5/BA-M-CP-G5/BA-M-CP-G5-HF/ BA-S-CP-G5

minska läs mer
BackLED CP G5 – Wire clip
Användningsområde
 • Suitable for BA-TW-CP-G5, BA-XL-CP-G5, BA-L-CP-G5, BA-M-HO-CP-G5 , BA-M-CP-G5, BA-M-CP-G5-HF, BA-S-CP-G5

BackLED CP G5 – Wire clip

Produktegenskaper
 • Compatible with BackLED G5 family
 • Suitable for BA-TW-CP-G5/BA-XL-CP-G5/ BA-L-CP-G5/BA-M-HO-CP-G5/BA-M-CP-G5/BA-M-CP-G5-HF/ BA-S-CP-G5
 • Quick and easy binding without extra tooling

minska läs mer
BoxLED CP G5 – Mounting profile
Användningsområde
 • Suitable for BoxLED L CP G5 and BoxLED M CP G5

BoxLED CP G5 – Mounting profile

Produktegenskaper
 • Overall length available 2 m
 • Compatible with BoxLED CP G5 family

minska läs mer
BoxLED CP G5 – Wire clip
Användningsområde
 • Suitable for BoxLED L CP G5 and BoxLED M CP G5

BoxLED CP G5 – Wire clip

Produktegenskaper
 • Compatible with BoxLED CP G5 family
 • Quick and easy binding without extra tooling

minska läs mer
BackLED CP G4 – Mounting Profile
Användningsområde
 • Suitable for BackLED S CP G4, BackLED M HO CP G4 and BackLED M Plus G4

BackLED CP G4 – Mounting Profile

Produktegenskaper
 • Overall length available in 1.5 m and 2 m
 • Compatible with BackLED G4 family
 • Suitable for BA-M-CP-G4 / BA-M-HO-CP-G4 / BA-S-CP-G4

minska läs mer
BackLED Area – Holding bar
Användningsområde
 • Suitable for BackLED Area G1

BackLED Area – Holding bar

Produktegenskaper
 • Compatible with BackLED Area G1
 • Easily adaptable
 • Special shape for maximum positioning freedom

minska läs mer
BackLED and BoxLED mounting profiles
Användningsområde
 • Reklam och bokstäver

BackLED and BoxLED mounting profiles

Produktegenskaper
 • Universellt användbar monteringsprofil för enkel eller dubbelsidiga ljuslådor
 • Total längd: 2.000 mm

minska läs mer
BackLED DS Plus mounting profile
Användningsområde
 • Skyltar och ljusreklam
 • Bakbelysning av dubbelsidiga ljuslådor och pyloner
 • Permanent användning utomhus i slutna ljuslådor

BackLED DS Plus mounting profile

Produktegenskaper
 • Total längd: 2.000 mm
 • Integrerad 50 mm monteringsnät för enkel placering av LED-moduler
 • Integrerad fästalternativ för kablar

minska läs mer
BackLED DS Plus mounting brackets
Användningsområde
 • Skyltar och ljusreklam
 • Bakbelysning av dubbelsidiga ljuslådor och pyloner
 • Permanent användning utomhus i slutna ljuslådor

BackLED DS Plus mounting brackets

Produktegenskaper
 • Fraktenhet omfattar lika mängd av vänstra och högra fästen

minska läs mer