DALIeco LS/PD LI NP

Produktegenskaper
 • Ljus och närvarosensor
 • Närvarodetektering via passiv IR-enhet
 • Funktionsindikator med tvåfärgad lysdiod
 • Inbyggd infraröd fjärrkontrollmottagare
 • Halogenfri polykarbonat plastkapsling
 • Anslutning via polvändning skyddad 4P4C uttag (RJ10)
Produktfördelar
 • VDE / VDE EMC certifierat system
 • V(λ)-korrigerat ljussensorelement
 • Individuell aktivering / avaktivering av dagsljus- och närvarosensor via fjärrkontroll
 • Närvarodetektering justerbar mellan 40 ... 90 ° via integrerade luckor

Products

Sort by:
Produktnamn
Skyddstyp
Specifikationer
DALIECO LS/PD LI NP
IP20

Mer information om produktfamiljen

Användningsområde
 • Korridorer
 • Kontorsarmaturer
 • Klassrum
 • Takinstallation med LS/PD CI KIT eller LS/PD AP KIT

Nedladdningar