Elektroniskt förkopplingsdon för lysrör och kompaktlysrör