HBO Mercury short-arc lamps with reflector 100 W

Produktegenskaper
  • Multi-line spektrum
Produktfördelar
  • Hög strålning
  • Hög strålningseffekt på UV-området och det synliga området

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Products

Sort by:
Produktnamn
Strömtyp
UVA-strålning 315…400 nm
Brinnläge
Diameter
Specifikationer
HBO R 103 W/45
Direkt ström (DC) 3.8 / 5.0 W p20 680 mm

Nedladdningar