HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50…200 W

Produktegenskaper
  • Multi-line spektrum
Produktfördelar
  • Hög strålning
  • Hög strålningseffekt på UV-området och det synliga området
Användningsområde
  • Fluorescensmikroskopi
  • UV curing
  • En mängd olika ljusledarapplikationer

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Products

Sort by:
Produktnamn
Strömtyp
Brinnläge
Specifikationer
HBO 50 W/AC 39 V
Växelström (AC) s 45
HBO 50 W/AC 34 V
Växelström (AC) s 45
HBO 50 W/3
Direkt ström (DC) s 45
HBO 100 W/2
Direkt ström (DC) s 90
HBO 103 W/2
Direkt ström (DC) s 90
HBO 200 W/4
Växelström (AC) s 20
HBO 202 W/4
Växelström (AC) s 15
HBO 200 W/2 57 V
Växelström (AC)/Direkt ström (DC) s 90
HBO 200 W/DC 57 V
Direkt ström (DC) s 90
HBO 200 W/DC TM
Direkt ström (DC) s 90

Nedladdningar