HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Products

Sort by:
Produktnamn
Strömtyp
Forcerad kylning
Specifikationer
HBO 5000 W/CH
Direkt ström (DC) Forcerad
HBO 8000 W/CHL
Direkt ström (DC) Forcerad
HBO 12000 W/CHL
Direkt ström (DC) Forcerad

Nedladdningar

Specifikationer