HBO-IC Microlithography lamps for other systems

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Products

Sort by:
Produktnamn
Strömtyp
Forcerad kylning
Specifikationer
HBO 201 W/HS-D2
DC
HBO 250 W/LS
Direkt ström (DC) Konvektion
HBO 350 W
DC
HBO 350 W/S
Direkt ström (DC) Konvektion
HBO 1000 W/D
Direkt ström (DC) Konvektion
HBO 500 W/A
DC
HBO 500 W/B
DC
HBO 1000W/DHL
DC
HBO 3500 W/MR
DC
HBO 3500 W/HK
DC
HBO 5000 W/HK
Direkt ström (DC) Forcerad
HBO 5000 W/MF
Direkt ström (DC) Forcerad
HBO 5000 W/S
Direkt ström (DC) Forcerad
HBO 5000 W/TA
Direkt ström (DC) Forcerad
HBO 5001 W/F
Direkt ström (DC) Forcerad

Nedladdningar

Specifikationer