Other

Ljuskällor utan halogen, lågvolt
Användningsområde
  • Som filmprojektorlampor
Ljuskällor för vetenskapliga ändamål
Användningsområde
  • Standardjämförelser och kalibreringslampor
  • Mätningar inom fotometri, färgmätning och fotofysik
  • Kalibrering för mätning av: ljusstyrka, ljusflöde
  • Kalibrering för mätning av svarta höljets temperatur, färgtemperatur, fördelning av strålningsintensitet i spektrumet

Ljuskällor för vetenskapliga ändamål

Produktegenskaper
  • Gasfyllda glödlampor

minska läs mer