UV-C lamps for purification

PURITEC HNS UV-C
Användningsområde
  • Effektiv desinfektion av luft, vatten och ytor

PURITEC HNS UV-C

Produktegenskaper
  • Dominerande våglängd: 254 nm (OFR-version)

minska läs mer