Ljus och mer. Lösningar för alla industriområden.

Rätt belysning ökar konkurrenskraften, säkerheten och arbetskomforten på arbetsplatsen.

Det finns knappast någon annan sektor som ger lika många aktiviteter och rumsliga miljöer som industrin. En aspekt förenar emellertid alla aktiviteter: människan, hans eller hennes välmående och arbetsprestanda.

Från individuella armaturer till färdiga belysningslösningar - inklusive styrningssystem, tjänster, finansiering och mer.

Människor spenderar 90 % av deras tid i byggnader, oftast med artificiell belysning.
80 % av alla information vi uppfattar är genom våra ögon.
Upp till 70 % av energikostnaden i en logistikhall kan hänföras till belysningen.

Industribroschyr

#Motivation

genom
användarcentrerad
belysning

Motivation som en framgångsfaktor.
Få en konkurrensfördel.

Ökad ljusnivå innebär att människor kan arbeta mer koncentrerat, blir mindre trött, göra färre misstag och lättare upptäcka misstag. Det gör livet trevligare för individen, är mer lönsamt för företaget.

Aspekter av Human Centric Lighting:

 • Förbättrad produktivitet
 • Dygnsrytm
 • Humör, generella välbefinnande/välmående
 • Visuell skärpa
 • Energibesparing och hållbarhet

Applikationer

 • Fordons industri: pressanläggningar, karosserivaror, slutmontering och kvalitetskontroll
 • Metall- och elindustrin
 • Livsmedelsindustrin
 • Kemisk- och plastindustri
 • Transportindustri
 • Timmerindustri
 • Hantverkssektorn

Korrekt vinkel är kritisk, HCL design konceptet

#Säkerhet

genom
det allra senaste inom
belysningssystem.

Säkerhet som en framgångsfaktor. Arbeta säkert utan mörka ytor.

Frågan om arbetssäkerhet är fortfarande en utmaning för hela industrin - det övergripande antalet av arbetsrelaterade olyckor ökade till och med något under 2016.

En annan aspekt i detta avseende är säkerhetsbelysning, som träder i kraft efter ett strömavbrott. Optimalt ljus är en garanti för säkerheten.

 • Omgivningstemperatur och armaturens livslängd.
 • Beständig mot kemikalier
 • Brandfarliga områden
 • Typ av skydd
 • Slagtålighet

Applikationer:

 • Hög lager
 • Logistik
 • Kylområde

#Lönsamhet

genom
högeffektiva
belysningsinstallationer

Lönsamhet som en framgångsfaktor. Storskaliga uppgraderingslösningar.

LED-teknik förbättrar energieffektiviteten avsevärt i storskaliga parkeringsplatser och parkeringszoner med många ljuspunkter. Detta innebär kortare återbetalningsperioder och avsevärt lägre löpande driftkostnader.

Lönsamheten kan ökas ytterligare med hjälp av sensorbaserade system. Det skapar ytterligare potential att spara energi eftersom belysningen endast aktiveras vid behov- när människor är på parkeringen och bilar rör sig.

Applikationer:

 • Allmänna och arbetsplatsbaserade parkeringshus
 • Vägar, parkeringsplatser
 • Kassaområden, in- /utfartsområde, gångvägar

#Nätverk

genom
intelligenta
styrsystem.

Nätverk som en framgångsfaktor.
Smarta styrsystem för förbättrad effektivitet.

Tillsammans med dagsljusanvändning blir sensortekniken allt viktigare. Denna teknik är ensam inte tillräcklig för att tillvarata den potentiella energibesparingar.

Individuellt utnyttjande med enkelt handhavande: effektiv styrning av ljus är grunden för låga driftkostnader i kombination med hög ljuskvalitet.

Applikationer:

 • Produktion
 • Lager/logistik
 • Parkeringar
 • Administration/kontor

The new backbone of the smart factory is emerging.

A light management system encompasses lighting control, efficient energy management, and networking of all relevant objects: control elements, control units, daylight and motion sensors as well as electronic ballasts in the LED luminaires. The result is optimized operating costs and real-time monitoring of the system status.

OSRAM and its partners offer a variety of smart light management systems to meet your individual needs. Solutions have already been developed in collaboration with partners in the area of the smart factory – for example such as digital data management, predictive maintenance, cloud integration, and much more.

Belysningslösningar för industrianläggningar

Special

Massor med utrymme för större säkerhet och orientering

Moderna belysningar för parkeringsgarage och parkeringsplatser

Parkeringsgarage i flera våningar, företagsparkering, köpcentra, kontorskomplex, konsertsalar, idrottsarenor, järnvägsstationer eller flygplatser – parkeringsgarage och parkeringsplatser avlastar infrastrukturen, förkortar körvägar och skapar utrymme, och gör dessutom vårt arbets- och fritidsliv mycket enklare.

Upptäck våra belysningslösningar för parkeringsgarage och parkeringsplatser

SITECO says goodbye to the OSRAM website. You are also welcome to visit us today on our own SITECO website.