Tjänster för belysningslösningar

Tjänster

Hur kan vi stödja ditt projekt?

Som en heltäckande leverantör av lösningar stöder vi dig med ett omfattande utbud av tjänster – från energianalys, LED-produktutveckling, rådgivning och planering, ända fram till programmering, installation och underhåll.

Energianalys

Energianalys

Analys av befintlig ljusinstallation och utveckling av nya ljuskoncept med fokus på hållbarhet.

mer
Finansiering

Finansiering & kontrakt

OSRAMs finansieringstjänst gör det möjligt för kunderna att uppgradera sina belysningssystem nu och sedan göra praktiska avbetalningar. OSRAMs kontraktstjänst kombinerar flexibla finansieringsmöjligheter med andra tjänster, till exempel underhållstjänster.

mer
Kontrakt

Drifttjänst

Vårt arbete slutar inte när ljuset tänds. Drifttjänster som fjärrövervakning, underhåll eller innehållshantering är bara delar vårt tjänstepaket.

Stöd för planering av belysning

Stöd för planering av belysning

Stöd för din belysningsdesign där det behövs – från armatursystem och ljuskoncept, justeringar och mätningar, ända till visualisering av belysningslösningar.

Kundanpassning

Kundanpassning

Utveckling av individuella armaturer och/eller belysningslösningar enligt kundens önskningar.

Driftsättning

Driftsättning

OSRAMs Lighting Solutions tänder ljuset – när, var och hur du behöver det.

För mer information kontakta oss.

SITECO says goodbye to the OSRAM website. You are also welcome to visit us today on our own SITECO website.