Internationellt logistikföretag

Havi Logistics – Neu Wulmstorf, Tyskland

OSRAMs LED-lösning stöder Havi Logistics initiativ för hållbarhet

OSRAM Belysningslösningar har tagit fram ett LED-belysningskoncept för flera av Havi Logistics anläggningar. Grunden för detta var Europa-täckande energianalyser som tidigare utförts av OSRAM i Havi Logistics europeiska distributionscentraler. Efter renovering av belysningen sparas upp till 80 % av energikostnaderna tack vare effektiv LED-teknik och intelligent ljusstyrning i kylförvaringen.

Detaljer:

Kategori: Industri & logistik
Plats: Neu-Wulmstorf
Technology: Belysningsplaneringsstöd, Ljusstyrningssystem, energianalys
År: 2015
Det internationella logistikföretaget Havi Logistics är verksamt i över 30 länder i Europa och levererar till ledande restaurangkedjor från över 60 distributionscentraler. Ett femårigt hållbarhetsinitiativ stipulerade att alla platser skulle uppgraderas till ett enhetligt, energieffektivt belysningskoncept avseende LED-teknik, modern ljusstyrning, mindre värmealstring och minskning av energikostnaderna.

OSRAM Belysningslösningar genomförde Europa-täckande energianalyser för att analysera anläggningarna med avseende på belysningsteknik och energi. OSRAM använde sin så kallade datalogger för att exakt avgöra besparingspotentialen. Dataloggern dokumenterade närvarofrekvensen för olika områden, samt nivåerna av dagsljus och artificiellt ljus under två veckor. Den identifierade besparingspotentialen var mellan 20 och 80 % beroende på det specifika området.

LED-uppgradering i anläggningen i Neu Wulmstorf

Projekt för uppgradering till LED-teknik har nyligen genomförts på flera logistikcentra i Spanien, Portugal, Polen, Sverige och Tyskland. Till exempel i Neu Wulmstorf i Niedersachsen, en av Havi Logistics största distributionscentraler med en yta på 14 000 m². Två olika Siteco LED-armaturer används beroende på byggnad och lagerområde i Neu Wulmstorf, och är anslutna till ett ljusstyrningssystem. Omkring 50 stycken Siteco NJ700 LED takarmaturer skapar en framtidsäkrad och robust belysningslösning för lagergångarna mellan frysarna som har en extremt kall omgivningstemperatur på cirka -23 °C. Armaturerna i frysområdet är utrustade med sensorer från funktionspaketet ”Step Control”.

Om personer eller fordon upptäcks i detekteringsområdet, övergår belysningen till nivåer på 10 % allmänbelysning och 100 % arbetsbelysning. Om inga personer eller fordon upptäcks sänks nivåerna igen till 10 % allmänbelysning efter 30 sekunders fördröjning.

Fördröjningstider reduceras till ett minimum

Belysningskonceptet omfattar också cirka 300 Modario® LED-armaturer som belyser till exempel gångarna i torrlagret. Sensormoduler integrerades i Modario®-systemet för att styra ljuset i gångarna beroende på rörelse och dagsljusnivå. Tre sensorer integrerades i varje gång.

Fördröjningstider kan minimeras tack vare den mycket höga detekteringskvaliteten för sensorerna som används i fryslagret och torrlagret. Detta är en viktig faktor för att uppnå energieffektiv belysning, eftersom ändringen är lika snabb från arbetsbelysning (100 %) till allmänbelysning (10 %).

Höga besparingar med snabb avkastning på investeringen

Byte av föråldrade T8-lysrör och HID-lampor (högtrycksurladdning) i den gamla belysningsinstallationen till en innovativ LED-lösning ger nu enorma besparingar i energi och koldioxidutsläpp. Värmealstringen i kylutrymmena har också minskats tack vare det nya LED-belysningskonceptet.

Havi Logistics sparar nu cirka 1,7 MWh energi och över 830 ton koldioxidutsläpp årligen i Tyskland. Investeringen har betalat sig inom ca 2,8 år. Förutom energibesparingar på upp till 80 % beroende på det specifika området, blev ljusnivåer och ljuskvalitet också betydligt förbättrade.

Armaturer:

  • NJ700 LED
  • Modario® LED
  • Modario® sensor modules

Projektpartner

Kund:Havi

SITECO says goodbye to the OSRAM website. You are also welcome to visit us today on our own SITECO website.