HXP

HXP

Produktegenskaper
  • Växelströmsdrift med fyrkantsvåg
Produktfördelar
  • Mycket hög luminans
  • Elliptisk reflektor för effektiv fokusering av ljuset
  • Lång ljuskällelivslängd

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de är heta får HXP-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Datablad familj

Elektriska data

Lampeffekt 120 W
Brinnspänning 70…95 V

Initialt spänningsområde

Lampspänning 1,5 A
Strömtyp Växelström (AC)
Nominell watttal 120,00 W

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd 17,3 mm

Mått

Diameter 65,0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl. 77,00 mm

Livslängder

Livslängd 2000 h

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning To be operated with PT-VIP 2AC/380 O1 DIM 120 VS25

Användningsområden

Forcerad kylning Forcerad
Brinnläge p20

EAN

Enhet
Styck

Mått

Vikt

Volym

4050300786476 VS
50
521mm x 246mm x 372mm 5890.25g 47.68dm³