Hållbarhet på OSRAM

Hållbarhet på OSRAM

Som leverantör av produkt och systemlösningar, baserar vi våra strategiska beslut på ett holistiskt och integrerat koncept med tre viktiga faktorer för hållbarhet - ekonomi, miljö och samhälle - vilket sätter ramarna för alla våra tankar och handlingar

Vårt budskap
Vi erbjuder viktiga intressenter en omfattande och transparent bild av positioneringen på OSRAM, och gällande hållbarhet är OSRAM en erkänd och pålitlig partner som främjar hållbarhet inom belysningsbranschen.

Översikt

 • Med ett ögonkast
 • Historia
 • Styrning för hållbarhet

Strategifokus

 • Introduktion - hållbarhet på OSRAM
 • Intressentdialog

Ekonomiska

 • Bolagsstyrning
 • Överensstämmelse
 • Innovationshantering
 • Leverantörsledningssystem
 • Riskhantering
 • Kundrelationshantering
 • kvalitetsstyrning

Miljö

 • Miljöstyrning
 • Klimatstrategi
 • Vattenstyrning
 • Operativ ekoeffektivitet
 • Miljörapportering
 • Styrning av produktens livscykel
 • Återvinning

Social

 • Hälsa och säkerhet
 • Social rapportering
 • Sevärdhet
 • Arbetsrätt
 • Mångfald
 • Lärande och utveckling
 • Ansvarsfullt företagande
 • Belysning som ej är elnätsberoende

Hantering av trasiga lampor

Hur bör jag bete mig när en lampan innehållande kvicksilver går sönder?

Kontakt

Vill du komma i kontakt
med oss? Kontakta oss:
© 2017, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
LED Floater Headline