Dataskydd – en översikt

December 2023

Företag i ams OSRAM Group (gemensamt kallade ams OSRAM) tar skydd av personuppgifter på stort allvar. Följande integritetspolicy ger dig en översikt över de uppgifter som samlas in från dig och hur och för vilka ändamål de behandlas. Du hittar fullständig information i den detaljerade versionen av vår integritetspolicy.

1. Ansvarig:
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Str. 4
80807 München
Germany
Phone: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
E-post: contact@osram.com

Kontakt för integritetsskydd: privacy@ams-osram.com.

2. Vilka uppgifter samlar vi in från dig?

 • Vi samlar in din dators domännamn eller IP-adress, klientens filförfrågan (filnamn och URL), http-svarskoden och den webbplats från vilken du besöker oss.
 • När du konfigurerar och registrerar ett användarkonto samlar vi åtkomstdata (vanligtvis användarnamn/e-postadress och lösenord).
 • Vi använder cookies som är små textfiler som till exempel lagras tillfälligt på ditt datorsystem, för en varukorg eller för inloggning på OSRAM, och som din webbläsare lagrar. När du besöker denna webbplats kommer du att kunna göra ett informerat val i den särskilda cookiebannern om de cookies som lagras på dina enheter eller liknande teknik (med undantag för strikt nödvändiga cookies). Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att dessa cookies inte lagras eller raderas i slutet av din internetsession. Du hittar mer information om detta i vår Cookie-policy. Policyn beskriver i detalj vilka cookies vi använder och vilken typ av uppgifter som samlas in via cookies. Den innehåller också en länk till cookiebannern där dina val om cookies kan ändras när som helst.
 • Vissa sidor innehåller knappar för sociala medier. Dessa knappar är inte rekommendations- eller vidarebefordringslänkar. Länken hänvisar endast till respektive social medieplattform och det sker ingen överföring av användaruppgifter.

3. Hur samlar vi in dina uppgifter?
Vi samlar in vissa uppgifter automatiskt när du besöker vår webbplats, eftersom det är nödvändigt för att sidan ska fungera korrekt. I annat fall samlar vi in uppgifter som vi får via en inmatning, eller baserat på ditt val om användning av cookies på vår webbplats.

4. Vad använder vi dina uppgifter till?

 • För teknisk administration och tillhandahållande av denna webbplats.
 • För att analysera webbplatsens och de underliggande sidornas prestanda.
 • För att analysera trender och tillhandahålla produkter som kan vara intressanta för användarna.
 • I den utsträckning som tillåts enligt lag: För att identifiera missbruk, åtgärda problem och – vid behov – rapportera överträdelser till behöriga myndigheter.

5. Överlämning av dina uppgifter
Om du har gett ditt samtycke eller om vi på annat sätt har lagligt stöd för det, kan vi dela dina personuppgifter med till ams OSRAM närstående bolag eller med tjänsteleverantörer (till exempel värd-, marknadsförings- och distributionspartner) i ovan nämnda syften.

Om mottagarna är baserade i länder som inte har en adekvat nivå av dataskydd, har ams OSRAM vidtagit åtgärder för att säkerställa lämpliga och adekvata skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter. Om uppgifterna överförs till

 • delas med närstående bolag i sådana länder säkerställer vi att de har undertecknat och följer våra bindande företagsriktlinjer för skydd av personuppgifter (Binding Corporate Rules, ”BCR”) Du hittar information om ams OSRAMs riktlinjer för skydd av personuppgifter (BCR) i PDF:en ovan på webbplatsen.
 • mottagare utanför koncernen i sådana länder, överförs uppgifterna endast om dessa företag (i) har ingått EU-standardavtalsklausuler med ams OSRAM eller (ii) – när det gäller mottagare baserade i USA – har certifierats enligt avtal mellan EU och USA. Ramverk för integritet.

6. Vilka rättigheter har du?
Den fullständiga beskrivningen av berörda personers rättigheter finns i respektive underavsnitt nedan på denna sida.

Du kan kontakta Corporate Data Privacy med din fråga via post eller genom att använda formuläret för begäran om information.

Denna dataskyddsbeskrivning ändras vid vissa tillfällen. Datumet för den senaste uppdateringen finns i början av dokumentet.

Integritetsmeddelande

Denna integritetspolicy förklarar hur ams OSRAM använder dina personuppgifter, vilka åtgärder som vidtas för att skydda dina uppgifter samt vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

Inledning

Skydd av personuppgifter är en viktig fråga för ams OSRAM. Därför behandlar ams OSRAM dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och datasäkerhet.

OSRAM GmbH är ansvarigt i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra bestämmelser om dataskydd.

Företrädda av Rainer Barthel och Babette Fröhlich

Marcel-Breuer-Straße 4
80807 München
Germany

ams OSRAM samlar in och använder användarnas personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla en fungerande webbplats.

I den mån vi inhämtar samtycke från den registrerade i syfte att behandla personuppgifter sker detta enligt artikel 6.1 a) i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal mellan dig och ams OSRAM sker detta enligt artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta gäller även för behandling som krävs för att ingå ett avtal.

I den mån behandling av personuppgifter krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åvilar ams OSRAM sker detta enligt artikel 6.1 c) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om den registrerade personens eller en annan fysisk persons intressen som är av grundläggande betydelse kräver att personuppgifter behandlas sker detta enligt artikel 6.1 d) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda berättigade intressen för ams OSRAM eller en tredje part och dina intressen, åsidosätts grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter av ams OSRAMs eller den tredje partens intressen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 paragraf 1 punkt f i GDPR.

Den registrerade personens personuppgifter avlägsnas eller görs otillgängliga så snart lagringens syfte inte längre är aktuellt. Lagring av personuppgifter kan också vara aktuellt om det påbjuds i förordningar, lagar eller andra bestämmelser från europeiska eller nationella lagstiftare som ams OSRAM lyder under. Otillgängliggörande eller avlägsnande av data sker också när en lagringsperiod som föreskrivs enligt tillämpliga bestämmelser löper ut, såvida det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för att ingå eller uppfylla ett avtal.

1. Datainsamlingens omfattning
När våra webbplatser anropas samlas data och information automatiskt in från det datorsystem som anropar dem.

Följande uppgifter samlas in:

 • information om typ av webbläsare och version som används
 • användarens operativsystem
 • användarens internetoperatör
 • användarens IP-adress
 • datum och tid för åtkomst
 • webbplats från vilken användarens system når vår webbsida
 • webbplatser som anropas av användarens system via vår webbplats.

Dessa uppgifter lagras också i loggfilerna för vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren

2. Rättslig grund för uppgiftsbehandling
Rättslig grund för tillfällig lagring av uppgifter (och loggfiler) är artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3. Syftet med uppgiftsbehandlingen
Tillfällig lagring av IP-adresser i systemet är nödvändig för att möjliggöra visning av webbplatsen på användarens dator. Därför måste användarens IP-adress lagras under hela sessionen.

Lagring i loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att garantera säkerheten i våra IT-system. I det här sammanhanget analyseras uppgifterna inte i marknadsföringssyfte.

I detta hänseende följer också vårt berättigade intresse för behandling av uppgifter enligt artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

4. Datalagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen av uppgifterna har uppnåtts. Om uppgifter samlas in i syfte att kunna tillhandahålla webbplatsen sker detta när respektive session är avslutad.

Om uppgifterna lagras i loggfiler sker det efter högst sju dagar. Ytterligare lagring kan förekomma. I så fall kommer användarens IP-adresser att raderas eller anonymiseras så att det inte längre går att matcha dessa med den anropande klienten.

5. Möjlighet att göra invändningar
Registreringen av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen och lagringen av uppgifter i loggfiler är avgörande för att webbplatsen ska fungera. Det finns således ingen möjlighet för användaren att invända mot lagringen av uppgifter.

1. Datainsamlingens omfattning
Det sker ingen överföring av uppgifter till tredje part i samband med behandling av uppgifter för utskick av nyhetsbrev. Uppgifterna används uteslutande för att skicka ut nyhetsbrevet.

 • a) Nyhetsbrevet skickas ut som resultat av användarens anmälan på webbplatsen:

På våra webbsidor finns möjlighet att anmäla sig till en kostnadsfri prenumeration på nyhetsbrevet. Data från indatamasken överförs till oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet.

Följande uppgifter samlas in:

 • e-postadress
 • Namn, förnamn (valfritt)
 • Tilltal
 • Språk/land
 • tid och datum för registreringen

I samband med anmälan inhämtas ditt samtycke för behandling av uppgifterna med hänvisning till denna sekretesspolicy.

 • b) Nyhetsbrevet skickas ut av ams OSRAMs affärskontakt:

Om du har kontakt med en affärspartner till ams OSRAM kommer vederbörande att be dig om dina kontaktuppgifter för meddelanden och nyhetsbrev. De sparade kontaktuppgifterna kan vara följande: Telefonnummer, e-postadress, namn, förnamn (valfritt). Den e-postadress du har fått i samband med detta kan användas av oss för att skicka ut nyhetsbrev. I så fall används nyhetsbrevet endast för att skicka direktmarknadsföring av egna liknande varor eller tjänster.

2. Rättslig grund för uppgiftsbehandling
Rättslig grund för behandling av personuppgifter efter användarens registrering för nyhetsbrevet är, då användaren har gett sitt samtycke, artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet till användare som registrerats i våra system av våra säljare, är ett berättigat intresse för ams OSRAM som inte åsidosätts av grundläggande rättigheter och friheter för berörda personer. I detta fall uppfylls alla rättsliga krav (t.ex. § 7 (3) i den tyska lagen mot otillbörlig konkurrens (UWG)).

3. Syftet med uppgiftsbehandlingen
Inhämtningen av användarens e-postadress är nödvändig för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Insamlingen av andra personuppgifter i samband med registreringen tjänar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller e-postadressen som används.

4. Datalagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen av uppgifterna har uppnåtts. Användarens e-postadress lagras så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

5. Möjlighet att göra invändningar
Användaren kan när som helst avsluta sin prenumeration på nyhetsbrevet. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för det.

1. Datainsamlingens omfattning
På våra webbsidor får användarna möjlighet att registrera sig genom att lämna personuppgifter. Uppgifterna matas in i en indatamask och skickas till oss för lagring. Uppgifterna överförs inte till tredje part.

Följande uppgifter samlas in:

 • e-postadress
 • Namn, förnamn (valfritt)
 • Tilltal
 • Språk/land
 • tid och datum för registreringen

I samband med registreringen inhämtas användarens samtycke till behandling av dessa uppgifter

2. Rättslig grund för uppgiftsbehandling
Rättslig grund för behandling av personuppgifter vid användarens samtycke är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om registreringen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal utgör artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen kompletterande rättslig grund.

3. Syftet med uppgiftsbehandlingen

 • a) att tillhandahålla visst innehåll och vissa tjänster på vår webbplats
 • b) att fullgöra eller ingå ett avtal med användaren

4. Datalagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen av uppgifterna har uppnåtts.

Uppgifter som har samlats in i samband med registreringen på vår webbplats raderas när registreringen avbryts eller ändras.

Om registreringen syftar till att fullgöra eller ingå ett avtal sker detta om uppgifterna inte längre krävs för att avtalet ska kunna fullgöras.

Även efter att avtalet har upphört att gälla kan det finnas behov av att lagra avtalspartens personuppgifter för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter.

5. Möjlighet att göra invändningar
Som användare har du alltid möjlighet att avbryta registreringen. Du kan när som helst begära att vi ändrar eller raderar uppgifter som är lagrade om dig.

Om registreringen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal är borttagning av uppgifter i förtid endast möjligt om det inte finns avtalsenliga eller lagliga skyldigheter som förhindrar borttagning

1. Datainsamlingens omfattning
Det finns ett kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för elektronisk kontakt. Om en användare utnyttjar den här möjligheten skickas uppgifter som matas in i indatamasken till oss för lagring. . Uppgifterna används uteslutande för att behandla konversationen. Uppgifterna överförs inte till tredje part.

Följande uppgifter samlas in:

 • e-postadress
 • Namn, förnamn (valfritt)
 • Tilltal
 • Språk/land
 • tid och datum för registreringen

Ditt samtycke inhämtas för behandling av uppgifterna med hänvisning till denna sekretesspolicy.

Kontakt kan också ske via den e-postadress som du har angett. I så fall lagras personuppgifter som du skickar via e-post.

2. Rättslig grund för uppgiftsbehandling
Rättslig grund för behandling av personuppgifter vid användarens samtycke är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter som skickas i samband med sändning av e-post är artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Om syftet med e-postkontakten är att fullgöra ett avtal utgör artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen kompletterande rättslig grund.

3. Syftet med uppgiftsbehandlingen
Vi behandlar personuppgifterna från indatamasken endast för att hantera kontaktinformationen. Kontakt via e-post inkluderar även erforderligt berättigat intresse för behandlingen av uppgifter.

Andra personuppgifter som behandlas är avsedda att förhindra missbruk av kontaktformuläret och att garantera säkerheten i våra IT-system.

4. Datalagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen av uppgifterna har uppnåtts. Det sker vanligtvis när konversationen är avslutad. Konversationen avslutas när omständigheterna tyder på att relevanta fakta slutgiltigt har klarlagts.

5. Möjlighet att göra invändningar
Som användare har du möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter lagras genom att kontakta oss via e-post. I så fall kan konversationen inte fortsätta.

Alla personuppgifter som lagrades i samband med kontakten raderas i så fall.

1. Datainsamlingens omfattning
Om du fick en fullmakt av vår aktieägare att delta i generalförsamlingen samlar vi endast in de uppgifter som krävs för att skicka ut inbjudan och inbjudningskort, t.ex. för- och efternamn samt adress till den befullmäktigade.

2. Rättslig grund för uppgiftsbehandling
Rättslig grund för behandling av uppgifter inom ramen för fullmakten är artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt c i den allmänna dataskyddsförordningen i kombination med aktierättsliga föreskrifter.

3. Syftet med uppgiftsbehandlingen
Behandlingen av personuppgifter tjänar endast till att kunna behandla deltagandet i generalförsamlingen.

4. Datalagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen av uppgifterna har uppnåtts. Detta är i regel endast fallet när de aktierättsliga kraven på generalförsamlingen har avslutats.

5. Möjlighet att göra invändningar
Den befullmäktigade har när som helst möjlighet att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Denne kan ta kontakt med oss via ovanstående adress. Vi tar bort den befullmäktigades uppgifter så snart våra aktierättsliga förpliktelser om lagring inte längre föreligger.

Vi använder oss av specialiserade tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Våra tjänsteleverantörer väljs noggrant ut och kontrolleras regelbundet av oss. De behandlar personuppgifterna endast inom ramen för vår order och strängt enligt våra anvisningar på grundval av gällande avtal via en orderbehandling.

I vissa fall behandlas dina uppgifter också i länder utanför EU eller EES, där det generellt sett kan finnas en lägre nivå av dataskydd än i Europa. I sådana fall ser vi till att en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter garanteras, t.ex. genom avtal med våra partners, eller så ber vi dig om ditt uttryckliga samtycke.

Dataöverföringar mellan företagen i ams OSRAM Group skyddas av de åtgärder som genomförs inom ramen för ams OSRAMs bindande företagsregler.

Om dina personuppgifter behandlas är du en registrerad person enligt den allmänna dataskyddsförordningen och du har därmed följande rättigheter i förhållande till den personuppgiftsansvarige:

1. Rätt till tillgång
Du kan begära upplysningar från ams OSRAM om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig.

Om det förekommer behandling av personuppgifter kan du begära att få tillgång till följande information från den personuppgiftsansvarige:

 • syftet med behandlingen av personuppgifterna
 • kategorier av personuppgifter som behandlas
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats ut eller ska lämnas ut
 • den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om specifik information därom saknas, vilka kriterier som används för att fastställa denna period
 • rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter, rätt till begränsning av behandlingen via den personuppgiftsansvarige eller rätten att invända mot sådan behandling
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
 • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade personen, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 i den allmänna dataskyddsförordningen, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade
 • om dina personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation och vilka lämpliga skyddsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 46 i den allmänna dataskyddsförordningen.

När det gäller uppgiftsbehandling för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål kan rätten till åtkomst vara begränsad i den mån det sannolikt omöjliggör eller i stor utsträckning inkräktar på forskningsrelaterade eller statistiska ändamål, och begränsningen är nödvändig för sådana ändamål.

2. Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse och/eller komplettering av personuppgifterna hos ams OSRAM om personuppgifterna som behandlas om dig är felaktiga eller ofullständiga. ams OSRAM kommer att genomföra korrigeringen utan dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandling
Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under följande omständigheter:

 • Om du bestrider personuppgifternas korrekthet kommer behandlingen av uppgifterna att begränsas under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning.
 • Om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna dataskyddsförordningen, men det ännu inte står klart om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats får sådana personuppgifter – med undantag för lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med ovannämnda krav ska ams OSRAM underrätta dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

4. Rätt till radering
Du kan kräva att ams OSRAM utan onödigt dröjsmål raderar dina personuppgifter om något av följande gäller:

 • Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller på annat sätt behandlats.
 • Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a) eller artikel 9.2 a) i den allmänna dataskyddsförordningen och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna dataskyddsförordningen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Dina personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
 • Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster i enlighet med artikel 8.1 i den allmänna dataskyddsförordningen (samtycke från barn).

5. Rätten att bli bortglömd
Om ams OSRAM har offentliggjort dina personuppgifter och enligt punkt 4 är skyldigt att radera dem, ska ams OSRAM med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder för att underrätta personuppgiftsansvariga som ansvarar för vidare behandling om att du har begärt att de ska radera alla länkar till dessa personuppgifter.

6. Undantag från rätten till radering
Rätten till radering ska inte gälla om behandlingen är nödvändig

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse, eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige
 • av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h) och i), samt artikel 9.3 i den allmänna dataskyddsförordningen
 • för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i den allmänna dataskyddsförordningen, i den utsträckning som den rätt som avses i avsnitt a) sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar att syftet med behandlingen uppnås
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

7. Rätt att bli informerad
Om du har meddelat ams OSRAM om att du vill utnyttja din rätt till rättelse, radering eller begränsning av uppgiftsbehandling kommer vi att meddela alla mottagare till vilka vi har lämnat ut personuppgifter som är relaterade till dig om sådan rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell arbetsinsats. Vi meddelar mottagaren på begäran.

8. Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har försett ams OSRAM med i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om

 • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a) eller 9.2 a) i den allmänna dataskyddsförordningen eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen och
 • behandlingen sker automatiserat.

Vidare har du rätt att överföra dina personuppgifter direkt från ams OSRAM till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. Andra personers friheter och rättigheter får inte påverkas.

Rätten till dataportabilitet ska inte gälla behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

9. Rätt att göra invändningar
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e) eller f) i den allmänna dataskyddsförordningen, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

ams OSRAM behandlar inte längre personuppgifterna såvida det inte finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i sådant syfte. Detta gäller även profilering i den utsträckning det sker i samband med sådan direktmarknadsföring.

Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

Om dina personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig sådan behandling.

Din rätt att motsätta dig behandlingen kan begränsas i den mån det sannolikt omöjliggör eller i stor utsträckning inkräktar på forskningsrelaterade eller statistiska ändamål, och om begränsningen av din rättigheter är nödvändig för sådana ändamål.

10. Rätt att återkalla dataskyddsrättsligt samtycke
Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt dataskyddsrättsligt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten gällande den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

11. Automatiserat beslut på individuell basis, inklusive profilering
Du har rätt att inte bli föremål för beslut grundade enbart på automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Det här gäller inte när beslutet

 • (1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige
 • (2) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för dina rättigheter, friheter och berättigade intressen
 • (3) fattas med ditt uttryckliga samtycke.

När det gäller de fall som avses i punkt 1 och 3 ska ams OSRAM vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla dina rättigheter, friheter och berättigade intressen – inklusive åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige så att du kan uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

Om dessa beslut grundar sig på användningen av särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 i den allmänna dataskyddsförordningen, gäller ovanstående undantag endast om artikel 9.2 a) eller g) i den allmänna dataskyddsförordningen är tillämpliga och lämpliga åtgärder som ska skydda dina berättigade intressen har vidtagits.

12. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du rätt att, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot den allmänna dataskyddsförordningen, lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har ditt hemvist eller din arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen begicks.

Ansvarig myndighet för ams OSRAM:
Bavarian State Office for Data Protection Supervision
Postbox 1349
91504 Ansbach
Germany

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den klagande om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Du hittar mer information och förklaringar av de nämnda rättigheterna på Europeiska kommissionens webbplats ”Medborgares rättigheter”.