Elektroniskt förkopplingsdon för urladdningslampor