Automotive
 

OSRAMs app LEDambient: Tekniska krav, kostnader och juridiska frågor

Tekniska krav

1. Vilka mobila plattformar stöder appen ”LEDambient® CONNECT“

Apple-enheter:

Appen ”LEDambient® CONNECT” fungerar bäst med en iPhone-enhet med minst 3G och plattformsversion högre än iOS 7.0. Appen är avsedd för version iOS 7.0 och högre, och alla aktuella versioner av iPadTM, iPod® och iPhone. ”LEDambient® CONNECT” är fullt fungerande för ovan nämnda enheter och OS-versioner – prestandabegränsningarna kommer bara att bestå av mindre störningar av animationsflödet.

Android-enheter:

”LEDambient® CONNECT” finns tillgänglig för Android-enheter med version 4.3 eller högre för bästa resultat.

”LEDambient® CONNECT” erbjuder all funktionalitet för alla smartphones med Android OS 4.3 eller senare. Tidigare versioner av operativsystemet stöder inte appen ”LEDambient® CONNECT”.

Andra enheter

Andra mobila plattformar och motsvarande smartphones som Blackberry eller Windows smartphones stöds inte.

2. Ekonomiska detaljer

Vilka kostnader är förknippade med appen ”LEDambient® CONNECT“?

Just nu finns det inga kostnader förknippade med nedladdning av ”LEDambient® CONNECT” från App Store eller Google Play. En Bluetooth® -uppkoppling måste alltid finnas för att produkten ska kunna anslutas till appen.

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod touch och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder. IPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.