OSRAM ROADsight och OSRAMconnect

Ansluter dig till din bil

OSRAM ROADsight 30, ROADsight 50 och tillvalet ROADsight REAR 10 bilkameror fungerar tillsammans med appen OSRAMconnect. OSRAMs bilkameror ger dig en känsla av trygghet genom att spela in hela eller delar av alla resor du gör.

Oavsett om du är på en långresa eller bara tar en kort tur, kommer OSRAM ROADsight bilkameror att fånga upp gatan framför dig – eller till och med bakom dig – medan OSRAMconnect laddar ner, lagrar säkert och, om så behövs, gör det enkelt att dela bildmaterialet.*

OSRAM ROADsight bilkameror och OSRAMconnect fungerar tillsammans så att du kan koncentrera dig på det som är viktigast – vägen.

OSRAMs smarta bilkameror är utrustade med:

  • Automatisk på/av
  • Justerbart magnetfäste för idealisk bildvinkel
  • G-Shock-sensor detekterar och sparar automatiskt bildmaterial från kollisioner med fordonet – till och med när det står parkerat
  • GPS för att övervaka färdväg och hastighet (endast ROADsight 50)

Med OSRAMconnect kan du hantera inställningar och titta på bildmaterial på din smartphone. När bildmaterialet är sparat på din smartphone kan du enkelt få tillgång till det i händelse av en olycka.*

OSRAMconnect App

Finns att ladda ner från:

ROADsight bilkameror installationsanvisningar

Ladda ner firmware

Ladda ner (ZIP-fil, 2,6 MB)

Öppen källa

Läs mer

User information

Du hittar en kopia av användarinformation för OSRAMconnect här.

* Observera: Specifika krav samt lagstiftning i enskilda länder måste följas, särskilt avseende lagring, användning och överföring av data/uppgifter.