LEDriving ERROR CANCELER

Produktegenskaper
  • Felfri
  • Universell för fordon/ljusfunktioner
  • 3 års garanti1)
  • Passar de vanligaste bilmodellerna
Produktfördelar
  • Förhindrar felmeddelanden i fordonets dator vid feldetektering
  • Elegant strålkastare
  • OSRAM-kvalitet för större kundnöjdhet
  • Suitable for most H7 vehicle models with automatic lamp failure detection system
  • Utnyttja fördelarna med uppgradering till LED genom att byta ut dina vanliga lampor

Lagliga hänvisningar
För helljustillämpningar
OSRAM NIGHT BREAKER LED-lampor får endast kombineras med officiella OSRAM-tillbehör – LEDriving ADAPTER och LEDriving SMART CANBUS (om så krävs).
1) Produktersättning vid produktfel vid användning i icke-kommersiella tillämpningar

Products

Sort by:
Produktnamn
Nominell watttal
Specifikationer
LEDEC01
1,00 W

Nedladdningar

Onlineverktyg

Mer information om produktfamiljen

LEDriving ERROR CANCELER är en optimerad tillbehörsprodukt för OSRAMs LED-ersättningslampor. Den har utvecklats för universell användning i helljustillämpningar. Dessutom fungerar den som en förbikoppling, för att bilens feldetekteringssystem för lampor inte ska uppfatta H7-LED-ersättningslampan som ett fel. Styrenheten är lätt att installera tack vare sin kompakta konstruktion. Ett flimmerfritt ljus från fordonets strålkastare är ytterligare en fördel. OSRAM lämnar 3 års garanti1) på denna produkt.
Endast kombinationen av OSRAM NIGHT BREAKER LED-lampor i samband med de officiella OSRAM-tillbehören – LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving ERROR CANCELER och LEDriving CAP (där så krävs) – är tillåten.
Alternativ användning av Canbus-kontrollenheter i händelse av ett felmeddelande på fordonets dator rekommenderas beroende på fordonsutrustning.