LEDriving SMART CANBUS (OFFROAD)

Konvertera från halogen till LED med OSRAMs originaltillbehör

Vissa fordon rapporterar ett fel i ytterbelysningen när LED-lampor används. Med OSRAM LEDriving Smart Canbus-serien undviks potentiella felmeddelanden i fordonssystemet.
Dessa felmeddelanden kan uppstå vid konvertering till LED-lampor, eftersom dessa har en lägre strömförbrukning än t.ex. halogenlampor och därför aktiverar fordonets feldetekteringsfunktion.
Endast kombinationen av OSRAM LED-lampor tillsammans med de officiella OSRAM-tillbehören – LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs och LEDriving ERROR CANCELER – är tillåten.
Detaljer om kombinationen av OSRAM-tillbehör och de gatulagliga1) lamporna NIGHT BREAKER LED och TRUCKSTAR LED, finns på respektive produktsida under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitetslista | Fordon (osram.se) eller Fordon | OSRAM Fordon

Products

Related families

Nedladdningar

Specifikationer

Onlineverktyg

Mer information om produktfamiljen

Vissa fordon rapporterar ett fel i ytterbelysningen när LED-lampor används. Med OSRAM LEDriving Smart Canbus-serien undviks potentiella felmeddelanden i fordonssystemet.
Dessa felmeddelanden kan uppstå vid konvertering till LED-lampor, eftersom dessa har en lägre strömförbrukning än t.ex. halogenlampor och därför aktiverar fordonets feldetekteringsfunktion.
Endast kombinationen av OSRAM LED-lampor tillsammans med de officiella OSRAM-tillbehören – LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs och LEDriving ERROR CANCELER – är tillåten.
Detaljer om kombinationen av OSRAM-tillbehör och de gatulagliga1) lamporna NIGHT BREAKER LED och TRUCKSTAR LED, finns på respektive produktsida under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitetslista | Fordon (osram.se) eller Fordon | OSRAM Fordon