If it’s not bright,
it’s not right

Kom ihåg OSRAMs tre Ljusfakta

Se och syns bättre i mörkret genom att tänka på dessa tre enkla fakta:

Vi belyser ett dolt problem

Vi tar vår bilbelysning för given. Slå bara på strålkastarna och vägen lyses upp som på dagen. Men visste du att dina strålkastarlampor gradvis blir svagare med tiden? I själva verket kommer vissa billampor att ha förlorat upp till 30 % av sin styrka efter 500 timmars användning.

Med tanke på att cirka 1,3 miljoner människor varje år dödas på vägarna världen runt, (och 50 miljoner fler skadas) blir strålkastarnas ljusstyrka ännu viktigare.*

Statistiken talar sitt tydliga språk:

Vid tester uppvisade varannan bil belysningsdefekter*

Statistiken talar sitt tydliga språk:

På var femte bil höll en lampa på att gå sönder*

Dålig belysning är nu ett så stort problem att det prioriteras vid besiktningar världen runt. I till exempel Tyskland bedömer den tyska tekniska inspektionen (TÜV) problemet som ”allvarligt”.

Så vad kan du göra för att se till att din sikt inte försämras i mörkret?

Våra resurser för dig

*Källa: Statista 2019