HBO 1002 W/NIL

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

319936_NON HOUSEHOLD ILLUMINATION 484426_Tonne-de 541820_Pictogram Industry

Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning

271 V

Märkström

258 A

Strömtyp

DC

Märkeffekt

75000 W

Nominell watttal

750.00 ... 1000.00 W

Mått

Diameter

290 mm

Längd

1900 mm

Inbyggnadslängd

168,0 mm

Elektrodavstånd, kall

3,0 mm

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning

Lampa lämplig för pulsdrift mellan 700…1000 W

Användningsområden

Brinnläge

Other

Anod på undersidan

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration

05-03-2024

Primary Article Identifier

4050300461427 | 4050300461403 | 4008321474032

Candidate List Substance 1

Lead

CAS No. of substance 1

7439-92-1

Safe Use Instruction

The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database

a26110e2-bfaa-414e-a23a-66ef049262ec | 6b6a843c-4c31-4245-a669-c55c9f941fc5

Förpackningsinformation

EAN

Enhet

Styck

Mått

Vikt

Volym

4050300461427 VS

Transportförpackning

1 330mm x 110mm x 115mm 637.00g 4.17dm³

Nedladdningar