HBO 2002 W/NIL

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

319936_NON HOUSEHOLD ILLUMINATION 484426_Tonne-de 541820_Pictogram Industry

Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning

260 V

Märkström

67 A

Strömtyp

DC

Märkeffekt

175000 W

Nominell watttal

2000.00 W

Mått

Diameter

9990 mm

Längd

2320 mm

Inbyggnadslängd

254.0 mm

Längd med sockel utan sockelstift/ansl.

232,00 mm

Avstånd a / LCL

107,75 mm

Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Elektrodavstånd, kall

4,5 mm

Användningsområden

Brinnläge

Other

Anod på toppen

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration

05-03-2024

Primary Article Identifier

4050300772714 | 4050300772721

Candidate List Substance 1

Lead

CAS No. of substance 1

7439-92-1

Safe Use Instruction

The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database

d33a557f-f498-403d-81a3-7361ab714e29 | dafe614e-50f7-4bbb-a24f-2dddcc546c20

Förpackningsinformation

EAN

Enhet

Styck

Mått

Vikt

Volym

4050300772714 VS

Transportförpackning

1 510mm x 420mm x 420mm 2607.00g 89.96dm³

Nedladdningar