HBO 2011 W/NIL

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

319936_NON HOUSEHOLD ILLUMINATION 484426_Tonne-de 541820_Pictogram Industry

Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning

25 V

Märkström

80 A

Strömtyp

Direkt ström (DC)

Märkeffekt

200000 W

Nominell watttal

2000.00 W

Mått

Diameter

550 mm

Längd

2560 mm

Inbyggnadslängd

256.0 mm

Längd med sockel utan sockelstift/ansl.

234,00 mm

Avstånd a / LCL

107,75 mm

Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Elektrodavstånd, kall

4,5 mm

Tillägg produktdata

Sockel, anod

SFc27-7/35

Med kabelanslutning M8

Sockel, katod

SFc27-12x1.5/35

Användningsområden

Forcerad kylning

Forcerad

Max tillåten sockeltemperatur 200 °C

Brinnläge

Other

Anod på toppen

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration

05-03-2024

Primary Article Identifier

4050300652641 | 4050300947556

Candidate List Substance 1

Lead

CAS No. of substance 1

7439-92-1

Safe Use Instruction

The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database

5efb91be-af08-429e-aaec-b47e173fcb09 | 157b0c08-4c81-445d-8e68-87463e9cc30e

Förpackningsinformation

EAN

Enhet

Styck

Mått

Vikt

Volym

4050300652641 VS1

Transportförpackning

1 385mm x 195mm x 160mm 1333.00g 12.01dm³
4050300975047 VS

Transportförpackning

6 510mm x 420mm x 420mm 8912.00g 89.96dm³

Nedladdningar