HBO 2011 W/NILH

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

319936_NON HOUSEHOLD ILLUMINATION 484426_Tonne-de 541820_Pictogram Industry

Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning

240 V

Märkström

83 A

Strömtyp

DC

Märkeffekt

200000 W

Nominell watttal

2000.00 W

Mått

Diameter

550 mm

Längd

2340 mm

Inbyggnadslängd

256.0 mm

Längd med sockel utan sockelstift/ansl.

234,00 mm

Avstånd a / LCL

107,75 mm

Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Elektrodavstånd, kall

4,5 mm

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning

Lampan innehåller övertryck även i kallt läge - extra säkerhetsföreskrifter, som medföljer lampor, måste uppfyllas. Läs Technical Bulletin DO-SEM TB 004 noggrant

Användningsområden

Brinnläge

Other

Anod på toppen

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration

05-03-2024

Primary Article Identifier

4050300991665 | 4050300991658

Candidate List Substance 1

Lead

CAS No. of substance 1

7439-92-1

Safe Use Instruction

The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database

61f82125-dd19-4a18-bcd9-b6d55245163a | a1a066c2-cfdc-4227-8c5c-832a0146d005

Förpackningsinformation

EAN

Enhet

Styck

Mått

Vikt

Volym

4050300991665 FS

Kapsel

1 385mm x 195mm x 160mm 1189.00g 12.01dm³
4050300885162 VS

Transportförpackning

6 510mm x 420mm x 420mm 7131.00g 89.96dm³

Nedladdningar