Baby SharXS HTI

Produktfördelar
  • Short 5 mm arc for high efficiency
  • Overall length of 93 mm
Användningsområde
  • Concert and effect lighting

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får Baby SharXS HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Mer information om produktfamiljen

SharXS HTI – this modular family of lamps unites two technologies, which transform a performance into an extraordinary experience. First, short-arc technology means that the electrodes in these double-ended HTI metal halide lamps are closer together. This makes them considerably higher in luminance than traditional metal halide lamps of the same wattage and results in a better overall system efficiency. Second, the XS (eXtreme Seal) technology has distinct advantages. The heat-sensitive areas within the pinch seals are covered by a protective layer, which means that the need for cooling – and thereby the noise output of the fixture – is significantly reduced. All this allows for simpler, more compact solutions that keep background noise at a minimal level.

Products

Sort by:
Produktnamn
Nominell watttal
Nominell märkspänning
Märkström
Livslängd
Nominell Ljusflöde
Specifikationer
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80
250,00 W 95,0 V 3,30 A 3000 h 19000 lm
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57
300,00 W 75,0 V 4,30 A 3000 h 20000 lm
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65
300,00 W 95,0 V 3,60 A 750 h 22000 lm
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56
575,00 W 93,0 V 7,20 A 500 h 43000 lm

Nedladdningar

Onlineverktyg

Entertainment Replacement Tool
Entertainment Replacement Tool
Find the right OSRAM lamp and moving head Go!