HBO 1000 W/D

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

319936_NON HOUSEHOLD ILLUMINATION 484426_Tonne-de 541820_Pictogram Industry

Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning

377 V

Märkström

2650 A

Strömtyp

Direkt ström (DC)

Märkeffekt

100000 W

Nominell watttal

100000 W

Mått

Diameter

400 mm

Längd

2400 mm

Längd med sockel utan sockelstift/ansl.

208,00 mm

Avstånd a / LCL

89,5 mm

Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Elektrodavstånd, kall

3,0 mm

Tillägg produktdata

Sockel, anod

SFc15-6/25

Med M6 gängtapp

Sockel, katod

SFc15-6/25

Med M6 gängtapp

Användningsområden

Forcerad kylning

Konvektion

Brinnläge

Other

Anod på undersidan

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration

05-03-2024

Primary Article Identifier

4050300288857 | 4062172370745

Candidate List Substance 1

Lead

CAS No. of substance 1

7439-92-1

Safe Use Instruction

The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database

a7ed535d-b58b-40ea-8c22-64880ddaa6bb

Förpackningsinformation

EAN

Enhet

Styck

Mått

Vikt

Volym

4050300288857 VS

Transportförpackning

1 330mm x 110mm x 115mm 488.00g 4.17dm³

Landsspecifik information

EAN

METEL Kod

4050300288857 OSRHBO1000D

Nedladdningar