HTI

Produktfördelar
  • Hög ljusstyrka
  • Högt ljusutbyte och effektivitet

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Products

Sort by:
Produktnamn
Nominell märkspänning
Märkström
Sockel
Färgtemperatur
Brinnläge
Specifikationer
HTI 150 W
95,0 V 1,6 A GY9.5 6500 K Universal
HTI 152 W
90,0 V 1,7 A GY9.5 5000 K Universal
HTI 705 W/SE XS
70,0 V 10,00 A GY9.5 5500 K p4
HTI 1200 W/SE XS
95,0 V 13,80 A GY22 5400 K Other
HTI 2500 W/SE XS
105 V 23,8 A G22 6000 K Other

Nedladdningar

Specifikationer