HTI

Produktfördelar
  • Hög ljusstyrka
  • Högt ljusutbyte och effektivitet

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Products

Sort by:
Produktnamn
Nominell märkspänning
Märkström
Sockel
Färgtemperatur
Brinnläge
Specifikationer
HTI 4000 W/DE
105 V 38 A S25.5 6300 K Other

Nedladdningar

Specifikationer