HXP

Produktegenskaper
  • Växelströmsdrift med fyrkantsvåg
Produktfördelar
  • Mycket hög luminans
  • Elliptisk reflektor för effektiv fokusering av ljuset
  • Lång ljuskällelivslängd

Säkerhetsanvisningar
På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de är heta får HXP-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Products

Sort by:
Produktnamn
Lampeffekt
Brinnspänning
Lampspänning
Livslängd
Specifikationer
HXP R 120 W/45 C VIS
120 W 60…90 V 14 A 2000 h
HXP R 120 W/45 C UV
120 W 60…90 V 14 A 2000 h
HXP R 200 W/45 M
200 W 60…96 V 3.4 A 2000 h
HXP R 206 W/45C
5500 W 48…85 V 34 A 1000 h

Nedladdningar